Blockeringar kan hämma din personliga utveckling

Hinder och blockeringar kan hämma såväl organisationers utveckling som enskilda individers personliga utveckling.


Hur får man fatt på vilka hinder och blockeringar som står i vägen?


I detta avsnitt av Nätverkspodden pratar Marie Hagberg med beteendevetaren, coachen och shamanen Linda Lanestrand om hur man snabbare kan uppnå personlig utveckling genom att få fatt på sina hinder och blockeringar.