28. Vi måste nog pudla och tänka om... - Onlineutbildningar

Vi pudlar och gör en helomvändning! Från att öppet rata onlineutbildningar för senast ett år sedan till att skapa egna! Världen har förändrats och då måste vi förändras med den helt enkelt. Vad är för- och nackdelarna med en onlineutbildning? Vad krävs det av dom som skapar utbildningar online och vilket ansvar har dom? Vi tar diskussionen och omvärderar vårt tidigare tänk.