MS-podden

by MS-podden
En podcast för dig som har MS, känner någon som har MS, eller helt enkelt bara vill lära dig mer om MS.

Livsberättelser från människor med ms blandas med intervjuer från yrkesverksamma inom neurologi, rehab etc.
  • Health & Fitness
  • Science & Medicine