Har tjent 700 mill. på kamputstyr

Tror tech vil gjøre det bedre enn markedet; Positive utsikter i offshore; Hegnar om strømstøtten til bedriftene

Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.