Half way effort, half way result

Om vi ska uppnå våra drömmar måste vi öka vår instats men vi måste också vila mer. Och lära oss att lyssna på våra positiva tankar.

For information regarding your data privacy, visit acast.com/privacy