2. Mobilitetshubbar synliggör delad mobilitet

"Det handlar om att mobiliteten finns tillgänglig för alla att dela. Genom mobilitetshubbar samlar vi det på ett ställe och gör det mer synligt för allmänheten." Anna Wadström, Projektledare IUS innovation


Anna Wadström och Patrik Westræus välkomnar kollegan Emelie Sjöö till Mobilitetspodden för att i dagens avsnitt djupdyka i ämnet Mobilitetshubbar.

Emelie Sjöö är projektledaren med den starkt kreativa ådran. Hon berättar både om sina projekt och uppdrag och bidrar med sin kunskap och erfarenhet kring mobilitetshubbar.

Vad definierar egentligen en mobilitetshubb? Är mobilitetshubbarna en fysisk representation av MaaS? Hur ser den ut? Var bör den ligga? Vilka tjänster ska erbjudas? Har mobilitetshubbarna en avgörande roll för en hållbar framtid och framtidens mobilitet och vem bär ansvaret?

2019 utseddes Oslo till miljöhuvudstad och där hittar vi just en mobilitetshubb modell större som vår programledare Anna Wadström projektlett under flertalet år för kunden Ruter As, kollektivtrafikhuvudman i Norge. Där finner vi flera olika mobilitetslösningar som bland annat delningsbilar och mikromobilitet men också kringtjänster för användarna som cykelverkstad, showroom och paketutlämning.

Vi tittar också på fler exempel på mobilitetshubbar runt om i världen - Berlin, Bergen, Bremen, Oslo, Göteborg och Minneapolis för att nämna några.

Avslutningsvis fastställs vinsten i att skapa specifika lösningar för målgruppens efterfrågan - allt baseras på studier och projekt som är i full gång i olika delar av världen.

 

Avsnittets innehåll

1:03 Presentation dagens gäst - Emelie Sjöö, Projektledare IUS innovation

5.30 Vad är en mobilitetshubb/mobilitetspunkt - the basics, individanpassningen och skillnaden mot den traditionella hållplatsen

9.36 Exempel från Europa - Bergen, Berlin, Bremen, Oslo

15.33 Allmänheten och det dagliga användandet redan idag

19.37 Fastighetsutvecklare - ny spelare i branschen

24.42 Hubbar kan erbjuda en lösning på kommuners miljö- och klimatmål

26.36 Utmaning i närhet och användande

28.27 LIMA. Pilotprojekt på Lindholmen i Göteborg 

31.58 Minneapolis engagerar samhället i användandet av sina mobilitetshubbar

33.04 Djupdyk i området Filipstad i Oslo och dess olika funktioner

36.20 MaaS - Mobility as a Service

39.33 Vem utformar och driver mobilitetshubbar? Kollektivtrafiken, staden, privata aktörer?

44.40 Framtiden för mobilitetshubbar

48.00 Nudging

 

Länkar

Pilotprojekt Mobilitetspunkt Filipstad Ruter AS https://ruter.no/om-ruter/prosjekter/mobilitetspunkt-filipstad/

Pilotprojekt LIMA Göteborg https://www.drivesweden.net/lima

Minneapolis https://nextcity.org/daily/entry/mobility-hubs-become-community-anchors-in-minneapolis

Mobilitet i Bergen https://www.bergen.kommune.no/hvaskjer/tema/vi-bygger-bergen/veier-byrom-og-parker/gronn-mobilitet/mobilpunkter

Jelbi, Berlin https://www.jelbi.de/en/faq/

"Analys av effekterna av bildelning i Bremen, Tyskland" https://northsearegion.eu/media/5724/analysis-of-the-impact-of-car-sharing-in-bremen-2018_team-red_final-report_english_compressed.pdf

Rapport "Nya kollektiva mobilitetslösningar - bildelning som case" https://www.toi.no/getfile.php?mmfileid=24440

Artikel "En bil för tio privata bilar" https://samferdsel.toi.no/pa-veien/en-delebil-mot-ti-privatbiler-article33287-1426.html

Oslo Europeisk miljöhuvudstad 2019 https://www.miljohovedstaden.no/ 


Läs mer om IUS innovation här:

iusinnovation.se

 

Följ oss här för fler uppdateringar:

LinkedIn https://www.linkedin.com/company/2516712/

Facebook https://www.facebook.com/iusinnovation

Instagram https://www.instagram.com/iusinnovation/

Youtube https://www.youtube.com/channel/UC6511ciitKpeCKYq2ouhvKw

Podd https://shows.acast.com/mobilitetspodden


See acast.com/privacy for privacy and opt-out information.