7. Det omtalade avsnittet om MaaS

Äntligen är det här! Avsnittet som i princip alla andra avsnitt refererar till. Avsnittet där vi reder ut begreppet MaaS.

Mobilitetspoddens programledare ger både den korta och långa beskrivningen och går igenom både aktörer, tjänster och möjligheter kopplat till MaaS.

MaaS är en förkortning för Mobility as a Service, eller på svenska Mobilitet som tjänst och är kort beskrivet en digital plattform som samlar mobilitet på ett och samma ställe.

Anna och Patrik berättar om vilka olika tjänster och erbjudande som kan finnas inom en och samma MaaS-lösning och hur detta kan mätas på en skala kring hur integrerad lösningen är i samhället. Där en MaaS-lösning kan vara allt ifrån en app som synliggör mobilitet till att vara en individanpassad plattform som anpassas efter användarens behov och resmönster för att så bra som möjligt erbjuda en skräddarsydd mobilitetsresa.

I ett konkret exempel visar våra programledare upp Jelbi som är en av de MaaS-lösningar som kommit allra längst. Jelbi hittar vi i Tysklands huvudstad Berlin och är en app som integrerar en lång rad av offentliga och delade mobilitetsalternativ i en plattform.

Avslutningsvis redogör Anna och Patrik sina synvinklar och erfarenheter kring vem det egentligen är som ska tillhandahålla MaaS, och varför är det så?

 

Avsnittets innehåll

0.00 MaaS kort och gott. Vad är det?

3.10 Beskrivning av de olika integrationsnivåer på skalan 0-4

8.30 Nudging och ge incitament till hållbart resande

10.20 Aktörer och leverantörer

15:10 Vad hände egentligen på Manhattan för några år sedan?

18:20 Leverantörer av MaaS-plattformar

24:15 Beteendeförändringar hos slutanvändaren

27:27 Demo av Jelbi

35:00 Mobilitet Sverige på Clubhouse

 

Länkar

Integreringsnivåer - https://www.researchgate.net/figure/Proposed-topology-of-MaaS-including-Levels-0-4-left-and-examples-right_fig2_320107637

Ruter - https://ruter.no/en/

Columbus - https://www.kolumbus.no/

Västtrafik - https://www.vasttrafik.se/

Manhattan när Uber startade mer trängsel - https://nyc.streetsblog.org/2017/02/27/its-settled-uber-is-making-nyc-gridlock-worse/

Jelbi - https://www.jelbi.de/

 

Läs mer om IUS innovation här:

iusinnovation.se

 

Följ oss här för fler uppdateringar:

LinkedIn https://www.linkedin.com/company/2516712/

Facebook https://www.facebook.com/iusinnovation

Instagram https://www.instagram.com/iusinnovation/

Youtube https://www.youtube.com/channel/UC6511ciitKpeCKYq2ouhvKw

Podd https://shows.acast.com/mobilitetspodden


Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.