Malin Smith (Försvarsmakten) - Kan jag vara mig själv i officersrollen?

Det här är Kapten Malin Smith, en ny generations officer som prioriterar att vara sig själv för att kunna skapa resultat tillsammans med gruppen! Vi sitter och pratar om hur hon lärde sig vikten utav att som ledare kunna visa sårbarhet, för att få ett team att känna sig säkra med varandra, och därmed kunna prestera på topp. Tack Malin för insiktsfulla råd kring feedback, grupper och identiteten som ledare. 


Bra berättelser om ledarskap och kultur hittas inte på. De hittas. Därför startade vi en podcast med vanliga chefer från utvalda organisationer som sedan länge på ett medvetet sätt arbetar med sitt ledarskap…och just därför är stolta över sin kultur. 


Skillnaden mellan en bra och en dålig chef är att en bra chef tillvaratar våra olikheter och får sin personal att växa! Därför vänder vi oss till unga talanger som letar efter rätt arbetsplats att utvecklas på, vi vill ge dig exempel på bra ledarskap från de allra bästa! De som just vill se dig växa! Vi tror nämligen att nyckeln till att behålla dig som talang stavas just LEDARSKAP.


I Mitt Ledarskap Podden ger vi dig därför ledarskapsresor från IKEA, Ericsson, Atlas Copco, Husqvarna, SAAB, Sweco, PwC, Sodexo, Försvarsmakten och Astra Zeneca. Genom dessa chefers berättelser, idéer och misstag påminns vi om att bra ledarskap inte är en slump utan något som vissa organisationer arbetar hårt med att förtjäna…


Per@mittledarskappodden.se


www.mittledarskappodden.se


https://www.mindset.se/


https://promoteint.com/


x

For information regarding your data privacy, visit acast.com/privacy