111. Å leve som en indre kriger - del 1

Å leve som en indre kriger, del 1: Vi tar utgangspunkt i forfatterskapet til Carlos Castaneda, som baserer seg på visdomstradisjonene i Sør-Amerika, og snakker om hva som kjennetegner en indre kriger - dvs. hvilke krefter og kvaliteter vi har, og som vi trenger å bruke, for ikke å bli overkjørt av livet.

Become a member at https://plus.acast.com/s/mindfulness-med-viggo-and-filip.
Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.