106. Upside down

Hvordan vet vi at vi er på rett vei? Kroppen spenner seg eller slapper av; vi er åpne eller lukket, opplever ro eller uro. Ingenting av dette er tilfeldig, men er snarere signaler fra oss til oss selv. Spørsmålet er om vi er i stand til å fange opp disse signalene.

Become a member at https://plus.acast.com/s/mindfulness-med-viggo-and-filip.
Our GDPR privacy policy was updated on August 8, 2022. Visit acast.com/privacy for more information.