שקר 4: "הברית החדשה אנטישמית ומלמדת שאלוהים נטש את עם-ישראל בעד הגויים"

הרב אליקים לבנון, טוען כי יסודה של הברית החדשה זה בכך שעם ישראל הוחלף ע"י אלוהים בגויים. הרב משה רט, מוסיף כי אלוהים ביטל את בריתו עם עם-ישראל. הרב דניאל עשור, מוסיף כי הברית החדשה אנטישמית.את השקרים הללו נפריך בסרטון הבא ונוכיח מי הם האנטישמיים האמיתיים!סרטון המשך לסרטון זה הוא "שקר 5".(כתיבה: ד"ר איתן בר)