שקר 8: "הברית החדשה מכילה סתירות ויש לה מאות אלפי גרסאות"

הרבנים מצביעים על מספר "סתירות" שמצאו בברית החדשה, כמו לדוגמא מדוע בברית החדשה מתוארים 75 יורדים ממצרים בעוד בתורה (נוסח המסורה) מצויינים רק 70?כמו כן, הרב יוסי מזרחי טוען שלברית החדשה יש 200,000 גרסאות שונות בעוד לתורה לטענתו יש אך ורק גרסא אחת. הרב טוביה סינגר מסכים ומוסיף כי בגלל שלטענתו עברו 50 שנה בין התרחשות המאורעות בבשורות הברית החדשה לבין כתיבתם, אי אפשר לסמוך על התיאורים הללו. הרב משה רט מוסיף כי מאחר (לטענתו) שאין תיאור לניסים שעשה ישוע מחוץ לברית החדשה, הם מפוברקים.את השקרים הללו, וכמה סתירות נוספות שהרבנים בטוחים שגילו בברית החדשה - נפריך בסרטון הזה! ואנו מתנצלים מראש אם הגזמנו עם חוש ההומור (;(כתיבה: ד"ר איתן בר)