שקר 11: "לברית החדשה לא היו מליוני עדים ולכן פסולה"

לטענתם של הרבנים יחזקאל סופר ואמנון יצחק, התורה הוענקה לישראל במעמד מיליונים, לעומת הברית החדשה שלכאורה הוענקה במעמד יחיד.בעצם הטענה, מפגינים הרבנים את הבורות שלהם בידיעתם את הכתוב בתורה בצורה מביכה ביותר - ועל כך בדיוק הסרטון!(כתיבה: ד"ר איתן בר)