72. Patrik Lexell - Guidad meditation, ditt högre medvetande

Guidad meditation på svenska i podcasten ett medvetet sinne. Kronchakrat, visdom, andlighet och vårat högre medvetande är dagens ämnen i podcasavsnittet.


Kronchakrat är placerat på toppen av ditt huvud, är kopplat till färgen vit, elementet minne och utöver våra sinnen. Det är kopplat till ett högre medvetande och ett alternativt medvetandetillstånd där vi kommer i kontakt med vakenhet, vishet och ett upplysande.


Ett obalanserat kronchakra kan göra att vi har en känsla av fångskap, förvirring och brist på hopp av syfte eller mening i livet. För att balansera detta så behöver vi ta distans från oss själva och vår omgivning, för att i sin tur komma i kontakt med oss själva och vår omgivning utanför vår kropp och sinne, där vi blir ett med allt och där vi hittar svar som vi inte visste fanns.


 


Återkoppla gärna om din upplevelse och ta kontakt med Patrik Lexell:


https://www.ettmedvetetsinne.se/podcast/


https://www.instagram.com/ettmedvetetsinne/


 


Följ, gilla och dela gärna podden vidare till andra och god lyssning alla medvetna själar!