Mediespanarna

By Kultur- och medievetenskaper
Medieforskarna Erik Lindenius och Jesper Enbom, verksamma vid Umeå universitet, reflekterar över medierna och deras roll i samhället.
Society & Culture
TV & Film
Science & Medicine
Science & Medicine/Social Sciences
Education
Education/Higher Education
Technology
Technology/Podcasting

Episodes