Vad är schizofreni? - Medicinvetarna #46

Schizofreni är en sjukdom som orsakar stort lidande både för drabbade och anhöriga. Docent Lena Flykt är psykiater och har länge forskat på sjukdomen - hur den kan behandlas med antipsykotiska läkemedel, men också vilken verkan psykosociala insatser kan ha.