Cancer: Kan gentest hjälpa? - Medicinvetarna #19

Teknisk utveckling inom genkartläggning möjliggör idag individanpassad läkemedelsbehandling inom bland annat cancervården. Professor Richard Rosenquist Brandell berättar om hur gentester kan ge bättre behandling och hur fler ska få tillgång till dem.