Vad är mördarceller? - Medicinvetarna #45

Vid en infektion hjälper mördarceller oss att eliminera det farliga. Nu hoppas forskare använda dem i cancerbehandling. Hör professor Hans Gustaf Ljunggren berätta mer om detta och – om den senaste forskningen kring T-cellsimmunitet vid coronainfektion.