Har du jobbiga känslor? - Medicinvetarna #72

Starka känslor kan både vara underbara och skrämmande, men för vissa kan känslor leda till svåra livskonsekvenser. Psykologen och psykoterapeuten Hanna Sahlin har ägnat många år åt att forska om behandling av borderline personlighetssyndrom och självskadebeteende. Hör henne berätta mer om hur känslor kan stjälpa och hjälpa oss. Dessutom – forskaren Jorge Ruas svarar på frågor om feber: Vad räknas som feber och är det bra att ta febernedsättande?