Sommarspecial: Kan terapi skada? - Medicinvetarna #20

Samtalsterapi ger dokumenterat positiva effekter vid många psykologiska besvär. Men i och med att behandlingen är kraftfull kan den även orsaka skada. Det menar psykologen och forskaren Alexander Rozental som i detta sommarbonusavsnitt berättar om svårigheterna med att studera effekten av psykologisk behandling och om biverkningar av psykoterapi.