Ger adhd superkrafter?

Personer med adhd har problem med uppmärksamhet och hyperaktivitet. Men diagnosen kan också innebära att man är mer kreativ. Allra viktigast är att förstå att varje person med adhd är unik, menar psykologen och forskaren Tatja Hirvikoski.