Har oppdrettslaksen det bra?

Hvorfor er fiskehelse viktig for norske oppdrettere? Har laksen med bra i oppdrettsanleggene? Hva kan gjøres for å bedre fiskevelferden? Dette er spørsmål du får svar på i samtalen mellom Gunn Berit Olsson i Nofima og Solveig Nygaard fra Grieg Seafood.