Hva er miljøutfordringene i lakseoppdrett?

I prosjektet Havbruk 2030 har forskerne sett på de viktigste miljøutfordringene i oppdrettsnæringen. I studio har seniorforsker Eirik Mikkelsen med seg leder av Natur og Ungdom, Therese Hugstmyr Woie.