Rättsväsende för vem?

Ett avsnitt som handlar om att rättsväsendet svävat iväg från folkflertalets rättsuppfattning.