Ekonomi och Avel

Med Sydkorea som språngbräda diskuterar vi hur ekonomin påverkar möjligheterna för människor att skaffa barn. Utifrån det pratar vi om påståendet att invandringen kan rädda välfärden i väst, där vi menar att reproduktionen ska härledas till ställning i produktion snarare än någon statisk "racial stat" - varmed födslotal kommer vara höga (med viss ev. kulturell fördröjning) om man står utanför samhället men om man ska bli en del av det kommer ekonomin tvinga en att sänka sina födslotal.