Terapi eller omvändelse

Bibelns klara budskap är att det inte finns någon rättfärdig och att alla behöver vända om. Bibeltexter som kommenteras är från Romarbrevet kapitel 1 och 3.

Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.