Samtal kring händelser i tiden - inför Jesu tillkommelse

Hans Lindelöw och Berno Vidén samtalar om aktuella händelser. Har Hesekiels profetior om Gog och Magog någon aktualitet idag? Hur ska församlingen agera inför världens överhängande hot om krig och orättfärdighet?

Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.