Josef hos Potifar, i fängelse, och inför Farao (Patriarkernas liv, del 13)

Bibelstudium över 1 Mosebok 39, 40 och 41.

Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.