Hämnd eller nåd? (Patriarkernas liv, del 14)

Bibelstudium över 1 Mosebok 43-44. Josefs bröder kommer till Egypten på grund av hungersnöd, och Josef sätter dem på prov.

Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.