En nyckel till profeten Obadja

Paulus Eliasson introducerar profeten Obadja. De hebreiska skrifternas kortaste bok, med domsord över Edom - ett försvunnet folk; har det något att säga oss idag?

Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.