En nyckel till Daniels bok

Paulus Eliasson presenterar Daniels bok. Kända berättelser om de tre i eldsugnen och Daniel i lejongropen varvas med visioner om statyer, vilddjur och kungen ifrån nord. Vad handlar Daniels bok om, och vad har den för betydelse för troende idag?

Our GDPR privacy policy was updated on August 8, 2022. Visit acast.com/privacy for more information.