#10: Hur tar jag hand om gamla sår?

Ännu ett avsnitt där ett lyssnarmail sätter riktningen. TACK för det, fortsätt maila in till oss! Den här gången handlar det om hur man ska ta ett tufft samtal med sina föräldrar om hur de gjorde en illa i sin barndom. Hur tar man hand om gamla sår? Finns det en del av ditt förflutna som du måste släppa taget om? Går det ens att göra det utan manliga förebilder, mentorer och bröder?
Trevlig lyssning.

mandomsprovet.org
underkevlaret.se
storebror.org