#4: Hur f*n är man en bra pappa egentligen?

Vi börjar med att erbjuda möjligheten att skamma din pappa via skammadinpapappa.se. Mårten får lära sig att i Göteborg är “befruktningsfesten” anledningen till att alla göteborgare är födda i december. Navid berättar på djupet om det mest utmanande och mest fantastiska han någonsin varit med om - att vara pappa.

mandomsprovet.org
underkevlaret.se
storebror.org