#82 Vad är manlighet? Kent Wisti och Kjell A Nordström

Vad är manlighet? Hur accepterar vi det vi inte kan förändra? I Filosofiska salongen diskuterar Kent Wisti, präst och satiriker och Kjell A Nordström, författare och ekonomie doktor.

For information regarding your data privacy, visit acast.com/privacy