78. Äg dina misstag

Kanske låter titeln på dagens avsnitt mer som en uppmaning än som ett råd. Vi tänker högt kring vad ett misstag egentligen är och hur vi förhåller oss till detsamma! Hur tänker ni?