77. Kulkompassen - identifiera vad du får glädje av!

Idag pratar vi om kulkompassen, det vill säga hur du kan identifiera vad du får glädje och energi av, samt hur du kan jobba för att få in mer kul och lek i din tillvaro. Kul va?