Facebook Som Nordkorea – #87

Migrant chic, Facebook som världens största nyhetsförmedlare, finlandssvensk förlagskris, YLEs ursäktshantering.

Referenser: facebook.com/magnusochpeppespodcast