Vad har Peppe lärt sig under veckan som gått? – Avsnitt 16

Det är känslan, inte produkten, som gör varumärket; Tala om dina idéer, ingen stjäl dem; Läs det du skrivit högt, så du hör vad du skrivit. Magnus funderar lite, i sin förkylning, på Janne Strang.