Microotrogen på scen

Vi välkomnar det nya året med nyord, copyright släpp och en utredning kring "hemsidans" varande eller icke varande. Dessutom tittar vi tillbaka på det gångna året och sjunker ner i sadeln inför det kommande året.