15. Hur gick det sen, en helg i Hjo

"Det blev ta tag i drömmar som aldrig blivit uppfyllda, det blev ta bort kompisar som inte var kompisar som du bara umgåtts med för att få bekräftelse"

"Jag får ju tycka om mig själv fastän jag inte lyckas"

En allt för kort helg i november möttes vännerna och livscoacherna : i lilla Hjo.
En helg full av reflektion, skratt, minnen, sorg, kärlek och många samtal.

I dagens avsnitt får vi höra Hedvik med sina vänner Tina, Terese, Ceilia och Pernilla diskutera vad som hände efter deras utbildning till livscoacher. Hur anammar de sin utbildning och allt de lärt sig idag och hur har de växt som individer sen dess.

Det och mycket mer får ni höra!


Tina Hartman

Terese Hoxell

Cecilia Andersson:
http://empatia.nu/
https://www.facebook.com/Empatiahjo/?__tn__=%2Cd%2CP-R&eid=ARA9zAKGQa4PDteerVhOjwk4XNtbUy5zcLdGz2_nw4y0zvTRCzNqEGRq9SlukDq2XKJAa89l0fFcNI6f

Pernilla Arnessons