14. Änglar

"När jag fångar hennes ögon så var det som att jag fick ljus rakt in i mig, och jag nästan såg små vingar, och att det var en liten ängel."

Änglar, finns de eller är de bara ett påhitt i vår fantasi, och om de finns hur gör man för att kommunicera med dem.
Idag bjuder Hedvik än en gång in Marie Lundin och de talar om änglar, andlighet och delar med sig om sina upplevelser, hur de fått se sig själva i tidigare liv och 2 jobbiga möten där änglarna var tröst.