10. Lasse - Mediala ting

"När du väljer livets väg, välj inte motorvägen"

Idag har vi med oss Lasse som driver Mediala Ting. Hans specialiteter är healing och andlighet, att kunna ta till sig budskap från de vi inte ser och kunna förmedla det vidare. 
Och kanske finns det något som bara några få kan se och höra, vi kan inte lova annat än intressant lyssning när vi diskuterar ämnet!

Du finner Lasse Andersson här:

lasse@medialating.se
http://medialating.se/
https://www.facebook.com/medialating/