Magiskt Tänkande - om den större verkligheten -

by magiskttankande
En podcast om livet, döden och evigheten. Om människor, gudar, änglar och demoner. Om själens visdom, poeternas magi och profeternas visioner. Om längtan, lidande och lust. Om det ovetbara.
  • Society & Culture
  • Religion & Spirituality