Bescherming tegen discriminatie

Discriminatie wil zeggen dat je niet gelijk behandeld wordt omwille van je uiterlijk, nationaliteit, leeftijd, geslacht, hoeveel geld je hebt, welke taal je spreekt of op wie je verliefd wordt, als je een handicap hebt of een andere mening hebt of als je in iets anders gelooft.

Over heel de wereld zijn er kinderen die behandeld worden alsof ze  minder waar zijn dan de anderen. Ze worden dan uitgesloten en vaak ook weggejaagd uit hun eigen land. Ze worden soms gevangen genomen en krijgen soms zelfs de doodstraf. Veel kinderen moeten daarom vluchten.

Welkom in de podcast Mag'da? Wij zijn Eloise, Sara, Valentina en Fleur.. In deze aflevering  gaan we praten over kinderrechten, en meer specifiek over het recht op bescherming tegen discriminatie.


Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.