Kos eller kunnskap? Skolepolitikk

Detaljstyres skolene for mye av politikerne?