Erna, Jonas eller Trygve?

Hvem blir Norges nye statsminister?