#213 – Utseendet

Varför uttalar sig tre skitsnygga intellektuella kvinnor om hur jobbigt det är att inte vara snygg längre?
Ann Heberleins artikel i Svenska Dagbladet är i fokus när Gunilla och Martina pratar om kvinnors utseende i övre medelåldern.