#215 – Norénjul

Följ med på Lars Noréns pjäs ”Tiden är vårt hem”. Och hör hur Gunilla krishanterar mediestormen kring Expressen. Dessutom: så maxar du behållningen hos psykologen.