Ludvikainfo

by Ludvika kommun

I den här podcasten presenteras nyheter och samhällsinformation från Ludvika och Sverige. Vi välkomnar alla lyssnare men riktar oss lite extra till nyanlända och asylsökande som ännu inte hunnit lära sig svenska. Syftet med vår podcast är att sprida information om vad som händer i Ludvika, förmedla nyheter och annan information som intresserar lyssnarna. Podcasten spelas in på lätt svenska, arabiska, tigrinja, somaliska, engelska och persiska/dari.Podcasten görs av Arbetsmarknads- och integrationsenheten på Ludvika kommun.  • News