#C1506_230929_Margret Sævarsdóttir og Kaja Furuseth: Part 1- Introduksjon til tema og gjester

Hva er de store endringene innen digitalisering den siste tiden? Og hvordan påvirker disse endringene deg? Kaja Furuseth fra Datatilsynet og Margret Sævarsdottir fra NKI gjester denne serien og gir en introduksjon til serien.   


  • Noen mener at sosiale medier kjenner oss bedre enn vi kjenner oss selvHosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.